درباره ما

ایران گرجستان آماده ارائه خدمات و مشاوره های رایگان در زمینه اخذ اقامت گرجستان با خرید ملک می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتردر زمینه خرید و اجاره ، ملک و آپارتمانهای مسکونی و تجاری در گرجستان و همچنین مشاوره رایگان در زمینه اقامت، تحصیل و کار با شماره های 989121394944+ و 995558900357+ در ایران و گرجستان تماس حاصل نمایید.

ایران-گرجستان

 آرامش – امنیت – زندگی ارزان – آینده ای روشن 

راهنمای کامل شهروندی و اقامت دائم در گرجستان ۹۹۵۵۵۸۹۰۰۳۵۷+ ۹۸۹۱۲۱۳۹۴۹۴۴+