مهاجرت به گرجستان برای ایرانیان سخت تر میشود

دولت گرجستان در حال آماده کردن لایحه ای است، که با تسویب آن مهاجرت به این کشور دشوارتر میشود.

هدف از تهیه این لایحه جلوگیری از سوء استفاده برخی از اتباع خارجی از قوانین جاری مهاجرت میباشد.

یک تبعه خارجی باید ۱۰ سال در گرجستان زندگی کند تا بتواند اقامت دائم این کشور را بدست بیاورد. در قانون کنونی این مدت ۶ سال است.

در قانون جاری مهاجرت گرجستان، دولت میتواند برای یک تبعه خارجی تنها بمدت ۶ سال پروانه اقامت موقت صادر کند و بعد از ۶ سال یا باید با درخواست تمدید اقامت متقاضی موافقت نکند یا برای متقاضی پروانه اقامت دائم صادر نماید.

ولی در لایحه پیشنهادی جدید، دولت میتواند به مدت ۱۲ سال برای یک تبعه خارجی پروانه اقامت موقت صادر نماید

لایحه پیشنهادی برای اینکه به صورت قانونی درآید باید به تصویب پارلمان گرجستان برسد. با توجه به ترکیب حزبی نمایندگان پارلمان، انتظار میرود این لایحه بصورت قانون اجرا شود.

هموطنان عزیز که میخواهند برای کار و زندگی به گرجستان می آیند، لطفا اول بحث اقامت را حل کنند.

مهاجرت و آزادی به معنای بی قید و بندی و بی قانونی نیست.

قانون شکنی بسیاری از ایرانیان در زمینه های مواد مخدر، تجارت جنسی و غیره، باعث این موج سختگیری ها شده است.

میلیونها نفر میتوانند وارد گرجستان شوند ولی فقط ایرانی ها هستند که بازجویی میشوند و در اکثر مواقع برگشت میخورند. این موضوع معمولا در مرزهای زمینی اتفاق می افتد و در سفرهای هوایی کمتر به چشم میخورد.

سرمایه ای که ایرانی ها به گرجستان آورده اند از کل سرمایه گذاری ملت های دیگه بیشتر است و ایرانیان مستحق این رفتار نیستند. پس لطفا قوانین را رعایت کنید.

Read more